Chụp X-Quang

Chụp X-Quang

Máy chụp phim X-Quang thường quy có thể thực hiên chụp tốt tất cả cá kỹ thuật thông thường với sự hỗ trợ của bìa tăng quang nhạy và cassette nhạy.

Đăng lúc: 15-01-2013 09:40:35 AM | Đã xem: 2891 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các dịch vụ bệnh viện , Chụp X-Quang